Autorizatie pentru supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI

               Certificat ISO 9001:2008