PTC 7 -2010

Prezenta prescriptie tehnica stabileste conditiile si cerintele tehnice pentru utilizare, verificarea la deschidere/închidere, repararea , reglare si scoatere din uz si casarea dispozitivelor de siguranta pentru dispozitive de siguranta.

Supapele de siguranta sunt destinate protectiei rezervoarelor ,conductelor si cazanelor . Acestea previn depasirea unor limite de presiune in momentul in care toate echipamentele automate de control si monitorizare nu mai functioneaza.

Supapele de siguranta sunt destinate domeniilor in care se utilizeaza echipamente sub presiune, cum ar fi:

-aer comprimat

-cazane de apa calda sau abur

-rezervoare fixe

-gaze tehnice industriale

-utilaje pentru chimie si farmacie

Supapele sunt utilizate pentru diverse gaze, vapori si lichide neagresive.

Suprapresiunea reglata (la deschidere) este de 10 % din presiunea de reglaj inscriptionata pe supapa

Dispozitivele de siguranta trebuie sa fie montate direct pe echipament sau pe compartimentele pe care le protejeaza, pe cât posibil la partea superioara.

Montarea dispozitivelor de siguranta se face în conformitate cu documentatia tehnica de însotire a echipamentului sub presiune pe care îl deserveste.